Mitä on ohjelmointi?

Ohjelmointi tarkoittaa toimintaohjeiden laatimista laitteelle siitä, kuinka ohjelman tulee toimia laitteessa. Laite on yleensä tietokone, jonka suoritin käsittelee toimintaohjeet. Ohjeiden täytyy olla erittäin tarkkoja, sillä tietokone osaa selviytyä erilaisista tilanteista vain annettujen ohjeiden perusteella, se ei osaa päättää itse, mitä tehdä seuraavaksi.

Tietokoneen suoritin ymmärtää vain konekielellä kirjoitettuja ohjelmia, mikä tarkoittaa käytännössä vain "ykkösiä ja nollia". Ihmiselle ohjelman kirjoittaminen suoraan tälle kielelle on mahdotonta, joten on kehitetty erilaisia ohjelmointikieliä, jotka helpottavat ohjelmointia.

Ohjelmointikielet

Valitulla ohjelmointikielellä laaditaan lähdekoodi, joka tarkoittaa ohjelman toimintaohjeiden tekstimuotoista listausta. Lähdekoodi usein käännetään kääntäjällä konekieliseksi tietokoneen ymmärtämään muotoon, minkä jälkeen ohjelma voidaan suorittaa.

Ohjelmointikieliä on olemassa satoja erilaisia, mutta teollisuudessa käytetään vain muutamaa kymmentä yleisintä. Tunnetuimmista ohjelmointikielistä mainittakoon C, C++, Java ja PHP. Seuraavassa lyhyt esimerkki Java-kielisestä lähdekoodista:

public class EnsimmainenOhjelma {

    public static void main(String[] args) {

    // tulostetaan näytölle kannustava lause
    System.out.println("** Java-ohjelmointi on hauskaa puuhaa! **");

    }
}