Liity opiskelijaksi!

ASIAKASREKISTERI

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterin pitäjä

Viope Solutions Oy
PL 819
00101 HELSINKI
puhelin: +358 44 923 8963
faksi: +358 9 777 2503

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Antti Lihavainen
puhelin: +358 44 923 8963
sähköposti: antti.lihavainenviope.com

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

ASIAKASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Ohjelmointikurssit.com-palvelun asiakkaan henkilötiedot rekisteröidään asiakastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palvelun kaupasta syntyvän asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä palvelun suunnittelu ja kehittäminen. Käyttötutkimuksissa asiakasrekisterin tietoja käytetään vain siten ettei yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa.

ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

- etunimi
- sukunimi
- katuosoite
- postinumero
- postitoimipaikka
- maa
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- sukupuoli
- syntymäaika
- aikavyöhykeasetus
- kieltäytyminen markkinoinnista

REKISTERIN SUOJAUS

Ohjelmointikurssit.com-palvelun asiakasrekisteriä saavat käyttää vain ne Viope Solutions Oy:n työntekijät, joiden toimenkuvan kannalta se on tarpeellista.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja voidaan käyttää suoramainonnassa, etämyynnissä ja muussa suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa, mikäli asiakas ei ole kieltänyt rekisterinpitäjää luovuttamasta tietoja. Ilmoituksen kiellosta voi tehdä puhelimitse numerossa (05) 624 3370, ostamisen yhteydessä tai erikseen, sähköpostitse:
infoohjelmointikurssit.com tai kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen. Internetissä ostaville asiakkaille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kieltää tietojen käyttö.

(päivitetty 6.7.2009)

» Takaisin rekisteröintiin

» Rekisteröidy » Toimitusehdot